ครูผู้สอนด้วยหัวใจ


เด็กพิเศษ สังเกตุได้เรื่องพิเศษของเด็กพิเศษ


สอนเด็กพิเศษอย่างเข้าใจในความต่างจิตวิญญาณครูกับเด็ก L.D.
ความคิดเห็น